Alle bedrifter i «våre» fag med dokumentert fagkunnskap kan bli medlem!

OB Viken sin hovedoppgave er å hjelpe din bedrift slik at du kan ha en eller flere lærlinger uten at «papirmølla» kveler deg eller hindrer deg i å ta inn lærling. Vi hjelper deg som bedrift i å gi lærlingen en dokumentert og kvalitetssikret opplæring.

De oppgående lærlingene velger de bedriftene som gir de best opplæring – sørg for å være en av de!

I en hektisk hverdag kan det være greit å vite at OB Viken er der som støttespiller. Vi har fått de fleste spørsmål før, så ikke nøl med å spørre oss om hjelp i lærling og kompetansehevingsspørsmål. Har du en ansatt uten fag/svennebrev så ta kontakt. Vi vet hvordan vi skal få han i mål!

Ønsker du å bli medlem ta kontakt.

OB Viken har sammen med bransjene gjort en vurdering av hvilke kurs som Alt avhengig av hvilket fag og hvilken type lærekontrakt du har skal du gjennom forskjellige kurs for å bli best mulig i ditt fag. Behovet for faglig påfyll i de forskjellige fagene er forskjellig, under kan du se hvilke kurs vi for tiden tilbyr. Alle lærlinger timeregistrerer gjennom tidplusstid som er et web-basert system.

Vanlige lærlinger (2 år skole og 2 år bedrift):

Tømrer:

  • HMS, lift, varme arbeider, restteori, våtroms sertifikat, og svenneprøveforberedende samling. For voksne/kryssløps lærlinger kommer vk-1 teori i tillegg

Rørlegger:

  • HMS, lift, varme arbeider, 300 timers yrkesteorikurs underveis, sveisekurs, våtroms sertifikat, svenneprøveforberedende samling og ifag (nettbasert kurs med dokumentasjon og opplæring).
  • For voksne/kryssløps lærlinger avlegges det ifb med yrkesteorien en avsluttende sentralgitt eksamen

Murer:

  • HMS, varme arbeider, våtroms sertifikat, praktisk perfeksjoneringskurs (buemuring etc.), og svenneprøveforberedende samling. For voksne/kryssløps lærlinger kommer vk-1 teori i tillegg.

Maler:

  • HMS, lift, restteori og svenneprøveforberedende samling. For voksne/kryssløps lærlinger kommer vk-1 teori i tillegg. Leverandørkurs med bransjen

Byggtapetserer:

  • HMS, varme arbeider, våtromssertifikat modul A, restteori, og svenneprøveforberedende samling. For voksne/kryssløps lærlinger kommer vk-1 teori i tillegg

Kobber- og blikkenslager:

  • HMS, Lift, varme arbeider, fasade, ventilasjon, tekking, fallsikring og svenneprøveforberedende samling. For voksne/kryssløps lærlinger kommer vk-1 teori i tillegg

HMS-kurset er tilpasset de krav Arbeidsmiljøloven stiller til arbeidsgiver om å gi grunnleggende HMS-opplæring til ansatte/lærlingen.