Hva gjør en rørlegger?

Rørleggerfaget er et teknisk fag og sentrale arbeidsområder i rørleggerfaget er installasjon, modernisering, service og vedlikehold av sanitæranlegg, varme- og kjøleanlegg, brannslukking, trykkluft og gassanlegg.

Nymotens materialer i rør og deler gjør at dette ikke lenger er tungt arbeid.

En rørlegger sørger for at huset har vann og avløp. Innvendig sanitær innebærer alt som er av rør for vann og avløp innvendig i et hus i tillegg til utstyrsmontering.

Vannbårne varme og kjøleanlegg er viktige komponenter i moderne bygninger. Oppvarming skal også være miljøvennlig og komfortabel. Rørleggeren sørger for planlegging, montering og drift av anleggene.

NICOLAI REIERSRUD
Fagkonsulent rørleggerfaget

Tlf: 328 94 426
Mobil: 413 98 448
E-post: Nicolai@OBviken.no

Ønsker du å vite mer? Ta kontakt med oss her: