Hva gjør en maler?

Overflateteknikk er langt mer variert og omfattende enn bare å male. Du får jobbe med alle typer overflater som gulv, vegger og tak, i form av ulike arbeidsoppgaver som både er komplekse og krevende.

Som maler arbeider du med overflatebehandling av ubehandlet og behandlet underlag, både utvendig og innvendig. Faget omfatter også vurdering av egenskaper, tilstand og bruksområde for underlagene.

Trangen til å dekorere og forskjønne omgivelsene finner vi i de eldste bevarte bygningene i verden, og dekorative arbeider hører fortsatt med til malerens arbeidsoppgaver.

Maleren må ha god materialkunnskap og kunnskap om produksjonsutstyr. Maleren legger gulvbelegg, tapetserer og sparkler. Maleren må ha kunnskap om hvordan underlag og materialer fungerer sammen, og bygge opp et underlag før sluttbehandling. Videre arbeider maleren med tapetsering med blant annet belegg av vinyl, papir og tekstil. Byggeskikker og sikring av estetiske og kulturelle verdier står sentralt i malerfaget.

Gamle hus som er vernet eller fredet trenger også å vedlikeholdes – noe som krever kunnskap og kompetanse om tidligere byggemetoder og materialkvaliteter. Det å jobbe med å føre en bygning tilbake til opprinnelig eller en tidligere tilstand, kalles restaurering.

THOMAS WIIK
Daglig leder. Fagkonsulent blikkenslager, taktekker og malerfaget

Tlf: 328 94 426
Mobil: 934 48 014
E-post: Thomas@OBviken.no

Ønsker du å vite mer? Ta kontakt med oss her: