Hva gjør en blikkenslager?

En blikkenslager produserer selv det meste av det som monteres ute på bygg. Faget stiller krav til kunnskap innen oppbygging av både vegg og tak for å sikre gode løsninger som vil vare over tid. Oppbyggingen av vegg og tak er nyttig kunnskap for å sikre at det etableres nødvendig lufting. En blikkenslager tekker tak med takstein, takpapp, profilerte plater og båndtekking (metall). I tillegg kommer tilhørende beslag som f. eks. inntekking av piper, takhatter og karnapper. Ventilasjons- og blikkenslagerfaget er et gammelt håndverksfag med lange tradisjoner, men det har utviklet seg i takt med den tekniske utviklingen. Blikkenslagerne i middelalderen laget rustinger, men i dag er faget hovedsakelig knyttet til bygningsindustrien. Selv om håndverket fortsatt står i sentrum benyttes det også høyteknologiske maskiner og verktøy på verkstedet. Arbeid på fasade omfatter kledning med alle typer materialer. For å sikre et godt inneklima er et riktig dimensjonert ventilasjonsanlegg av avgjørende betydning. Blikkenslageren produserer tilpasningsbiter og monterer ventilasjonsanlegg. Et blikkenslagerverksted kan ha alt fra manuelle maskiner til de mest avanserte datastyrte knekke- og kappemaskiner