Hva gjør en betongfagarbeider?

Betongfagarbeideren bygger forskjellige typer betongkonstruksjoner innen bygg- og anleggsvirksomhet. 

Som betongfagarbeider bygger du støpeformer (forskaling). Du armerer (setter jernstenger i støpeformene før de blir fylt med betong, slik at betongen tåler store belastninger). Og du støper høyhus, broer og damanlegg.

Vanlige arbeidsoppgaver for betongfagarbeideren:

  • fundamentering, forskaling, armering
  • utstøping av betong
  • produksjon av betongelementer
  • betongrehabilitering, branntetting og fuging

En betongfagarbeider må ha kunnskap om de forskjellige forskalingsmetodene. Det vil si både tradisjonell- og systemforskaling, prinsipper for kapping og bøying av armeringsjern, og støping med riktig betong.

Som betongfagarbeider må du kunne bruke avansert utstyr, men arbeidet innebærer også manuelt arbeid. Betongfaget er et relativt nytt fagområde, og det er under stor utvikling når det gjelder nye produksjons- og arbeidsmetoder.

Betongfagarbeiderne er ofte spesialiserte innenfor et område. Arbeidet krever tett samarbeid med andre faggrupper i byggeprosessen. Betongfagarbeideren arbeider ut fra tegninger og arbeidsbeskrivelser, og du må derfor kunne lese arbeidstegninger og ha god konstruksjonsforståelse. 

Betongfagarbeider ble tidligere kalt jernbinder, forskalingssnekker, betong- og grunnarbeider og betongindustriarbeider. 

AUDUN ASPELIEN
Fagkonsulent tømrer, murer og betongfaget

Tlf: 328 94 426
Mobil: 469 31 496
E-post: Audun@OBviken.no

Ønsker du å vite mer? Ta kontakt med oss her: