Som lærling i OB Viken vil du få jevnlig oppfølging både fra oss hos OB Viken og lærebedriften din.

  • Alle våre fag har en dokumentasjonsordning, som sikrer at det du jobber med og lærer underveis blir dokumentert
  • Du får din individuelle opplæringsplan for læretiden, på bakgrunn av tidligere skolegang og lærefag
  • Kurs og faglig påfyll underveis for ditt fag finner du under «lærlingens aktiviteter»
  • Hvert halvår skal bedriften vurdere deg samtidig som du vurderer deg selv, etter dette er sendt inn vil opplæringskontoret besøke deg for å gjennomføre vurderingssamtalene du skal ha hvert halvår
  • Velger du å bli lærling i en av våre medlemsbedrifter har du gjort et godt valg! Da jobber du i en bedrift som ser nytten av å gi sine medarbeidere nødvendige kurs og opplæring i læretiden.
  • Vi har nettbasert timeregistreringssystem som i løpet av læretiden din vil avdekke ditt behov for variasjon og endring av arbeidsoppgaver underveis.
  • Det er trygt å være lærling hos oss dersom noe skulle skje med din bedrift. Hvis din bedrift f.eks avvikles når du er lærling, så vil vi skaffe deg ny jobb i en av de andre medlemsbedriftene.

Det er lurt å søke læreplass i en medlemsbedrift – sjekk listen over bedrifter i OV Viken!